Hytta er kjøpt av Lars Olav Tveita, og blir ikkje leigd ut.

Gamle prisar og reglar for leige av Sunnabu.

Takstar f.o.m 1.1.16

 

 

Medl.

Ikkjemedl.

Pr. natt pr. pers. (utanom påske)
Du har då ikkje hytta reservert for deg sjølv

100

140

Pr. natt pr. pers.påskeonsdag-2.påskedag
Du har då ikkje hytta reservert for deg sjølv

125

150

Utleige påske onsd-2.påskedag pr. døgn 1100 2000
Utleige påske palmefred-onsdag pr. døgn 850 1700

Veke sundagskveld-fredagskveld

1300

2500

større grupper/klassar tillegg pr. person

40

60

Helg fredagskveld-sundagskveld

900

2000

større grupper/klassar tillegg pr. person

50

60

Barn under 16 år: Halv pris av foreldrene

For enkeltdøgn kjem tillegg kr. 125 pr døgn for straum på deling mellom alle på hytta.

Bruk av parkeringsplass: Kr. 50 pr. dag + kr. 50 pr natt. 
(untatt ved vekeleige og ved utleige påske der det er inkludert i pris)

 Bygdelaget Sunnhordlendingen.  Giro: 0540 08 55937
Kontakt: lotveita@start.no     90 61 63 59

Vinterferie og haustferie: Spesialpris (markedspris).

 Ta kontakt med hyttestyret ved Lars Olav Tveita,    mob. 90 61 63 59, E-post: lars.olav.tveita@sksk.mil.no    lotveita@start.no  Giro: 0540 08 55937