Sunnavind

Meldingsblad for Bygdelaget Sunnhordlendingen.    Nr. 1  2005   86. årg  Nettversjon:  http://home.no.net/lotveita/sunnavin.htm

Innkalling til årsmøte:

Tid: Fredag 13. februar kl. 20

Stad: På Sunnabu

Sakliste:

1. Årsmelding for 2003 og 2004.

2. Rekneskap for 2003 og 2004.

3. Medlemskontingent

4. Drift av Sunnabu.

5. Val.

6. Eventuelt.
Dersom det høver betre for fleire, flyttar vi årsmøtet til lørdag!

 

4. juni i fjor prøvde vi å avvikle årsmøte på Sunnabu. Berre formannen møtte opp.

Vi prøver igjen med årsmøte kombinerer det med ein hyttekveld med god mat og drikke, og for dei som har høve til å vera over til lørdag og evt. sundag: Fine turar til Negerlandsbyen eller Sildrebekken.  Meld helst frå om du kjem på tlf. 55 51 05 88/90 61 63 59  innan dagen før.  Det er sikkert plass til familiemedlemer også.

Alle tar med ein betre middag til årsmøte                                                  kvelden (biff eller liknande).


Plan for drift av hytta våren 2005:
 (sjå også http://home.no.net/lotveita/utleige.htm )

Ei helg kvar månad disponibel for arrangement:
11.-13. februar:     Årsmøte                                12.-13. mars: Sunnaburenn
15.-17. april.                         

Alle andre helger og veker prøver vi å leige  ut til medlemer  eller andre.

 

Fordeling av hytta skjer slik i sesongen (januar-april):

For utleige ei helg:

Fordeling skjer torsdag kl. 19.00 8 dagar før utleige. Alle som har meldt seg innan den tid, vil bli vurdert. Medlemer har fortrinnsrett.  Dersom ingen har meldt seg, gjeld "først til mølla" etter det tidspunkt. Inntil ei helg kvar månad kan "seljast" på førehand utan tidsfrist til eksterne/interne leigetakarar. Hyttestyret kan dermed straks svare ja på forspørsler om hytteleige framover i tid.

 

Dei helgane hytta står disponibel for medlemer (ei helg kvar månad):

Dersom ingen har meldt seg interessert i å nytta hytta før torsdag  (1 dag før helga), kl. 19.00, kan hytta leigast ut etter prinsippet "først til mølla".

Vinterferie 2005 (21.2-25.2)+helga før eller etter:

Utleige til markedspris (min kr. 4500 ,  kr. 3500 for medlemer).  Dersom ingen  medlemer har meldt seg interessert innan torsdag 20.januar kl. 19.00, så blir hytta leigd ut til eksterne.
Påskeferie med palmehelg 2005 (18.3-28.3) (kan f.eks. delast i to):

Fordeling skjer torsdag 3.3. kl.19.00 mellom dei som har meldt seg interessert til dess. Etter det skjer tildeling etter prinsippet "først til mølla" eller hyttestyret kan velja å leiga ut komersielt dersom det er ledig tid.

 

Takstar f.o.m 1.12.01:

 

 

 

Medl.

Ikkjemedl.

Pr. natt (utanom påske)

50

60

Pr. natt påskeonsdag-2.påskedag

70

80

Veke sundagskveld-fredagskveld

750

1200

større grupper/klassar tillegg pr. person

20

30

Helg fredagskveld-sundagskveld

500

800

større grupper/klassar tillegg pr. person

20

30

 

 

 

For enkeltdøgn kjem tillegg kr. 50 pr døgn for straum for deling mellom

alle på hytta.

 

 

 

 

 

Bruk av parkeringsplass: Kr. 20 pr. dag + kr. 20 pr natt. (Ikkje ved vekeleige)

 

Medlemer i Sunnhordlendingen 2004:
Finn Mortensen, Ingse Andersen, Britt Karin Hegdal, Atle Jan Røyrvik, Knut Skålnes, Atle Tornes, Anne Britt Tornes, Anne Sofie Totland, Olav Bjørgen, Kari Aarbakke, Alf M. Bakke, Inga Tveito, Reidar Rusås,  Reidun Rusås, Kirsti Havikbotn, Lars Olav Tveita, Olav Kvernenes, Per Aga, Gunnbjørg Skålevik, Jan Steinar Urdshals

Årsmelding for 2003
Aktiviteten i dette året er berre det som har foregått på hytta. Som rekneskapen viser, er det litt betre bruk av hytta dette året.  Men medlemene har ikkje tatt hytta i bruk i den grad som ein kunne vona..
Kjøkkenet er no pussa opp med 2 skuffeseksjonar, eit  gryteskap med karusell og ny benkeplate. Vegger og dører er nymåla og det er komen ny vinduskarm.  Rommet innafor kjøkkenet er måla i lyse fargar, både tak og veggar. Dette er eit prøveprosjekt for å teste korleis vi kan gjera med andre mørke rom. Fleire soverom står for tur for opp-pussing. Men kva med stova? Ein del ny lysarmatur er komen opp både i stova, på soverom og på loftet. Av dugnadsarbeid elles, er det flikka litt med måling (alle endeveggar er nymåla) , taket er lappa litt osv.
Til sommaren må heile hytta få seg eit strøk måling og eine loftsvinduet må skiftast ut. Fleire vindu bør få sprosser. I gangen bør vi få til eit garderobe/tørkeskap.. Fleire graner som tar sola i solkroken bør fellast (etter samråd med Fjellkameratane) og vedskuret ved skykkja må renoverast.

Årsmelding for 2004
Styret dette året har vore:
Formann:               Lars Olav Tveita
Kasserar:               Kirsti Havikbotn
Skrivar:                  Per Aga
Styremedlem:        Reidar Rusaas
Varamedlemer: Atle Jan Røyrvik, Britt Karin Hegdal, Inga Tveito
Ettersynsmenn: Per Erik Hanssen og Atle Jan Røyrvik
Råd etter årsmøte i 2003:
Kjell Matre,           Vald for 1 år
Atle Tornes,         Vald for 2 år
Kari Aarbakka,     Vald for 3 år
Olav Bjørgen,       Vald for 4 år
Anne Sofie Totland, Vald for 5 år

I 2004 har aktiviteten vore på eit lavmål. Hytta har vore lite brukt. Det går klart fram av rekneskapet. Likevel er ein god del dugnadsarbeid utført:
Hytta er nymåla. Ein gjeng ungdommar: Renate, Christina, Eivind og Miriam var flinke med målarkosten dei fine og varme dagane i august. Inne er soverommet innafor stova måla i lyse fargar. Det skrøpelege loftsvinduet mot sør er skifta ut. Det var på tide for karmen var godt på veg til å rotne.  Granene på grensa mot Fjellkameratane i sør-aust har fått toppane kutta og ein del tre er tatt ned.  Det ser vel kanskje ikkje så fint ut med toppkappa graner, men det veks opp nye toppar, og det er greit å ha ein ”hekk” mot vegen og parkeringsplassen.
 Mødalsvegen er lagt om med ny bru, så no held vi til i ein blindveg med lite trafikk, og det er bra. Vi måtte betale Kr. 1500 i andel i brua, og har ei vegavgift på kr. 300 pr. år. I tillegg kostar parkeringsplassen Kr. 900 pr. år.  Til våren kjem det kanskje bom med magnetkort på brua. Vi må ha eit kort til kvar nøkkel – minst

Stort underskot på Sunnabu i 2004

Overnattingar har gått ned med 6000 kroner frå førre året. Frostsprenging av ein stoppekrane og  ein reduksjonsventil førte til ekstraordinere kostnader på vel 2000 kroner. Dermed vart det større underskot enn nokon gong på hyttedrifta. Dei faste utgiftene stig sakte, men sikkert frå år til år. Eit lyspunkt er det at vi har litt pengar til gode hjå kraftlaget som har antatt større straumforbruk enn det vi har hatt.

BYGDELAGET SUNNHORDLENDINGEN   REKNESKAP  FOR 2004.

 

 

 

 

 

 

Resultat/KTV 2004

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

2003

 

Medlemspengar

 

4 000,00

 

 

4 000,00

Overnattingar

 

7 620,00

 

 

13 645,00

Gebyr/renter

91,83

 

 

 

10,72

Straum

6 066,27

 

 

6 391,50

 

Renovasjon/vassavgift

7 130,00

 

 

6 665,00

 

Forsikring

2 848,00

 

 

2 723,00

 

Driftsutg./vedlikehald

5 359,57

 

 

4 011,60

 

Underskot

 

9875,67

 

 

2135,38

 

21 495,67

21 495,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanse

 

 

 

 

 

 

31.12.04

 

 

31.12.03

 

Bank Spareb.Vest

122,24

 

 

122,24

 

Postbanken

2 081,02

 

 

754,62

 

Sunnabu

150 000,00

 

 

150 000,00

 

Kreditor: Lars Olav

 

32 155,78

 

 

20 954,71

Lån medlemer

 

80 000,00

 

 

80 000,00

Eigenkapital

 

40 047,48

 

 

49 923,15

Ørebalanse

 

 

 

 

 

 

152 203,26

152 203,26

 

 

 

Endring eigenkapital

 

-9 875,67