Årsmøte 2019

Årsmøtet vart avvikla fredag 18. januar 2019 på Bryggeloftet. 14 var til stades på møtet:
Anne Sofie Totland, Atle Tornes, Anne Britt Tornes, Bente Mikalsen, Cissel Mikalsen, Kari Aarbakke, Lars Olav Tveita, Kirsti Havikbotn, Oddvar Drange, Olav Bjørgen, Brit Bjørgen, Aase-Liv Tveita Hanssen, Inga Tveito, Brit Karin Hegdal

Referat.

1. Innkallinga var sendt ut som tekstmelding til dei som var medlem siste åra og som melding på web-sida sunnhordlendingen.no. Innkaling vart godkjend.

2. Årsmelding for 2017 og 2018.
I samsvar med vedtak på omframt årsmøte 11.11.2016  vart hytta seld 2.  januar 2017 . Låna frå medlmene vart like etter tilbakebetalt med renter lik auken i konsumprisindeksen for perioden 2001 - 2016. Resten av salsummen vart sett inn på høgrentekonto og driftskonto i Sparebank Vest. Utanom det har det ikkje vore nokon aktivitet i laget i 2017 og 2018.

3. Revidert rekneskap for 2017 og 2018 vart presentert og samrøystes godkjendt.

4. Diskusjon om framtida for Bygdelaget Sunnhordlendingen. Det var semje om at vi må få til medlems-samlingar i åra framover.

5. Planar for markering av 100-årsjubileet til laget i år. Det vart mellom anna diskutert om vi kunne skipe til ei feiring med middag ombord i ein fjordabåt på rundtur i Sunnhordland. Styret arbeider vidare med ymse alternativ for feiringa.

6. Val:

Styre:

Formann:              Lars Olav Tveita
Kasserar:              Atle Tornes
Styremedlemer:    Aase-Liv Tveita Hanssen, Olav Bjørgen, Bente Mikalsen
Varamedlemer:     Brit Karin Hegdal, Inga Tveito

Rådet:

Anne Britt Tornes           Vald for 5 år
Kari Aarbakke                4 år
Atle Tornes                    3 år
Anne Sofie Totland        2 år
Kirsti Havikbotn            1 år

7. Medlemskontingenten skal vera kr. 100 pr. år.

 

 

Innkalling til årsmøte 2019 Fredag 18. januar 2019 kl 19.

Stad:   På ein restaurant i Bergen. Vi bestiller bord når vi ser kor mange som kjem. Difor må vi ha påmelding innan onsdag 9. januar kl 22 som tekstmelding til 90616359

Meny: Det vil bli servert ein betre middag.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Årsmelding for 2017 og 2018.
3. Rekneskap for 2017 og 2018.
4. Diskusjon om framtida for Bygdelaget Sunnhordlendingen.
55. Planar for markering av 100-årsjubileet til laget i år.
6. Valg .

Innkalling går ut fredag 4. januar som tekstmelding til dei som har vore medlemer siste åra og til ein del andre som har synt interesse for laget i det siste. Dersom du veit om fleire tidlegare medlemer som kan vera interessert å koma på årsmøtet, så informer dei om denne innkallinga og om påmeldingsfristen.

Innnkallinga går til:
Alf M Bakke, Anne Sofie Totland, Askel Ytrenes, Atle Jan Røyrvik og Anne Marie, Atle Tornes og Anne Britt , Brit Karin Hegdal, Finn Mortensen og Ingse, Gunnbjørg Valved Skålevik, Inga Tveito, Jan Steinar Urdshals, Kari Aarbakke, Lars Olav Tveita og Kirsti, Mikal Heldal, Olav Bjørgen og Brit, Olav Fjæra, Olav Kvernenes, Per Aga, Ragnhild Nedrevåg og Ronny, Reidar Rusås, Sigmund Myklevoll, Vegard Havikbotn, Åse Liv Tveita Hanssen.