Bygdelaget Sunnhordlendingen

  Lagsbladet Sunnavind

Den 31. Januar 1919 var det skipingsmøte for SØNDHORDLANDSLAGET.

«Vårt lag skulle arbeide for full forståelse mellom byen og innflytterne, at kontakten mellom utflytterne og hjembygden måtte fornyes, samtidig med at laget skulle være en hyggeplass for medlemene» skreiv første formannen i laget, B. Sørfonden.

Den 22. mars samme året vart det halde stiftelsesfest.

Laget heiter i dag Bygdelaget Sunnhordlendingen, og adressa er:
c/o Lars Olav Tveita, Ravnestølen 178, N-5170 BJØRNDALSTRÆ
 Mobil  90 61 63 59

Org. nr  916 667 345

Arkiv.

Siste nytt:

Årsmøte 2019

 

Innkalling til årsmøte 2020 Fredag 14. februar kl 19.

Stad:  Hjå Kirsti og Lars Olav i Ravnestølen 178. Vi bestiller tapas frå cateringkjøkken. Difor må vi ha påmelding innan onsdag 12. februar kl 22 som tekstmelding til 90616359. Det var gildt å møtast på Bryggeloftet i fjor, men det var ikkje øyrens lyd til å føra samtalar. Difor satsar vi på å kjøpe inn god mat og drikke og dekke opp privat.

Meny: Det vil bli noko godt for ein kvar smak.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Årsmelding for 2019.
3. Rekneskap for 2019.
4. Diskusjon om framtida for Bygdelaget Sunnhordlendingen.
5. Planar for markering av 101-årsjubileet til laget i år (utsett hundreårsfeiring).
6. Valg .

Innkalling går ut fredag 31. januar som tekstmelding til dei som har vore medlemer siste åra og til ein del andre som har synt interesse for laget i det siste. Dersom du veit om fleire tidlegare medlemer som kan vera interessert å koma på årsmøtet, så informer dei om denne innkallinga og om påmeldingsfristen.

Innnkallinga går til:
Alf M Bakke, Anne Sofie Totland, Askel Ytrenes, Atle Jan Røyrvik og Anne Marie, Atle Tornes og Anne Britt , Brit Karin Hegdal, Finn Mortensen og Ingse, Gunnbjørg Valved Skålevik, Inga Tveito, Jan Steinar Urdshals, Kari Aarbakke, Lars Olav Tveita og Kirsti, Mikal Heldal, Olav Bjørgen og Brit, Olav Fjæra, Olav Kvernenes, Per Aga, Ragnhild Nedrevåg og Ronny, Reidar Rusås, Sigmund Myklevoll, Vegard Havikbotn, Åse Liv Tveita Hanssen.